Avgångna

  • Claes Wernerson, Utträtt på egen begäran 2012.
  • Reidar Lyng, Tekn.Dr, Kemi Utträtt genom avflyttning till Karlstad, 2002.
  • Ove Thorsén, Keramiker. Utträtt på egen begäran 2001
  • P-G Blomquist, ADB-man, vinkännare, Utträtt på egen begäran 2000
  • Per Wramner, f.d generaldirektör Fiskeriverket. Utträtt genom avflyttning till Kalmar, 1999
  • Ulf Wagner, Kock. Utträtt på egen begäran 1998