Välkommen till Akademins

arkivsidor 1995-2015

Akademins aktuella sida

hittar du på VGAK.SE

Akademins diplommottagare

2014


Årets diplomutdelning genomfördes lördagen den 8 februari 2014 på Båtmässan och dess nya avdelning Vattnets läckerheter – en osedvanligt bra plats för denna ceremoni då båda mottagarna av diplomen i högsta grad varligt hanterar just, vattnets läckerheter. Det var nöjda representanter från Fiskebåten Västerland GG 181 och Restaurang Hoze som fick mottaga diplom av Leif Mannerström, Preses emeritus i akademin assisterad av Akademiledmöterna; Alf Carlsson, Ilona Miglavs och Gun Karlsson.

Fiskebåten Västerland GG 181, Kjell och Håkan Sörensson, med hemmahamn på Hönö Klåva, har under lång tid arbetat för att skapa ett hållbart och miljömedvetet fiske. Det handlar om ny teknik, selektiva redskap samt minskad energiförbrukning. Det handlar också om att presentera fångsten på ett attraktivt och användarvänligt sätt.

Akademins motivering lyder:

”Västerland GG 181 för uthålligt arbete att med selektiva redskap och mycket hög kvalitetspolicy leverera fisk och skaldjur av bästa kvalitet”.

Västerland GG 181 har visat mod att våga satsa för att möta framtiden, vilket bidragit till utveckling, uppmärksamhet och nu också ett diplom.

Restaurang Hoze och dess eldsjäl, spanjoren José Gabriel Cerdá Contreras, har lyckats skapa ett eldorado för sushiälskare i sin blygsamma lokal i Stigbergsliden. Hans hantverksskicklighet har vässats under ledning av mästaren Fumihiro Hayashi och hans sätt att hantera och använda ypperliga svenska råvaror förtjänar högsta beröm. Han drivs av viljan till ständig förbättring.

Akademins motivering lyder:

”Hoze erbjuder ett gastronomiskt möte på hög nivå med japansk hantverksskicklighet och ypperliga svenska råvaror.”

– Jag har många framtidsdrömmar, men en som är konstant är att jag alltid vill bli bättre. Det är viktigt att tänka framåt, säger en ärad och ödmjukt stolt José.

Han hoppas att diplomet och den eventuella uppmärksamhet som utmärkelsen resulterar i skall resultera i att fler sushibarer kommer nyttja våra skandinaviska fiskar. Jag vill att fler skall känna samma passion och fascination för själva hantverket.

Västra Gastronomiska Akademin och dess vänförening gratulerar årets diplommottagare samt önskar lycka till i framtiden!


VÄSTRA GASTRONOMISKA AKADEMIN

har till uppgift att främja matkulturen i Västra Sverige. Detta kan ske genom att framstående prestationer uppmärksammas och att arrangemang inom akademins område ges stöd. Förutom kokkonst och servering ingår odling, produktion och distribution av livsmedel i akademins intresseområden; praktiska såväl som pedagogiska och vetenskapliga insatser skall kunna få dess uppmärksamhet och stöd. Som tecken på erkännande delar Västra Akademin ut diplom. I samband därmed sprids kännedom om prestationen till kolleger och allmänhet genom föredrag och demonstrationer samt via media.

Fram till 1999 var vårt namn Västra Akademin för Gastronomi

När Västra Gastronomiska Akademin bildades för snart 20 år sedan formulerade akademins förste preses Bengt Petersen det tydliga och slagkraftiga målet: Vi vill ha riktigt käk!

En interimstyrelse med initiativtagaren Torbjörn Eliasson, rektorn för Hotell- och Restaurangskolan Alf Carlsson, krögarprofilen Bengt Petersen, mästerkocken Allan Hult samt mathistorikern Göran Rusk fick snart allt fler gastronomiska västsvenskar att ansluta sig till kretsen. Syfte och handlingsplaner arbetades fram. Akademin skulle inte bara bevara regionens traditioner och unika matkultur. Sällskapet skulle också stimulera förnyelse samt främja utvecklingen av en levande gastronomi i Västsverige.

Ett uppskattat sätt att uppmärksamma personer och företag som går i bräschen för den västsvenska gastronomin är akademins årliga prisutdelning. Sedan premiären 1996 har en noga utvald församling av gastronomins förkämpar fått motta diplom. Denna inramade utmärkelse brukar inte sällan placeras i restaurang, butik eller liknande lokaliteter där kunder och övriga gäster görs uppmärksamma på den historiska händelse som förevarit.

Akademins samarbetspartners

Våra samarbetspartners stöder akademin genom att inkomma med förslag och synpunkter samt med ekonomiska bidrag. Vi samverkar långsiktigt med följande företag.