Välkommen till Akademins arkivsidor 1995-2015
Akademins aktuella sida hittar du på vgak.seVÄSTRA GASTRONOMISKA AKADEMIN

har till uppgift att främja matkulturen i Västra Sverige. Detta kan ske genom att framstående prestationer uppmärksammas och att arrangemang inom akademins område ges stöd. Förutom kokkonst och servering ingår odling, produktion och distribution av livsmedel i akademins intresseområden; praktiska såväl som pedagogiska och vetenskapliga insatser skall kunna få dess uppmärksamhet och stöd. Som tecken på erkännande delar Västra Akademin ut diplom. I samband därmed sprids kännedom om prestationen till kolleger och allmänhet genom föredrag och demonstrationer samt via media.

Fram till 1999 var vårt namn Västra Akademin för Gastronomi

När Västra Gastronomiska Akademin bildades för snart 20 år sedan formulerade akademins förste preses Bengt Petersen det tydliga och slagkraftiga målet: Vi vill ha riktigt käk!

En interimstyrelse med initiativtagaren Torbjörn Eliasson, rektorn för Hotell- och Restaurangskolan Alf Carlsson, krögarprofilen Bengt Petersen, mästerkocken Allan Hult samt mathistorikern Göran Rusk fick snart allt fler gastronomiska västsvenskar att ansluta sig till kretsen. Syfte och handlingsplaner arbetades fram. Akademin skulle inte bara bevara regionens traditioner och unika matkultur. Sällskapet skulle också stimulera förnyelse samt främja utvecklingen av en levande gastronomi i Västsverige.

Ett uppskattat sätt att uppmärksamma personer och företag som går i bräschen för den västsvenska gastronomin är akademins årliga prisutdelning. Sedan premiären 1996 har en noga utvald församling av gastronomins förkämpar fått motta diplom. Denna inramade utmärkelse brukar inte sällan placeras i restaurang, butik eller liknande lokaliteter där kunder och övriga gäster görs uppmärksamma på den historiska händelse som förevarit.

Akademins samarbetspartners

Våra samarbetspartners stöder akademin genom att inkomma med förslag och synpunkter samt med ekonomiska bidrag. Vi samverkar långsiktigt med följande företag.