Avlidna

Avlidna Ledamöter

  • Solveig Björcke+, MHM vid Göteborgs Universitet, Göteborg
  • Sune Örnberg+, Författare, Göteborg
  • Allan Hult+, köksmästare, Göteborg
  • Mary Johansson, Jordbrukare, Orust
  • Göran Rusk+, författare, Fjärås
  • Peter Rhedin+, Reklamman, Marstrand
  • Bengt Petersen+, Krögare, Göteborg