Symposium II

Symposium 2

BRÖD – Från åker till Bord

Östra Bageriet i Halmstad
Västra Gastronomiska Akademins stipendiat 1998
Institutionen för Hushållsvetenskap, Göteborgs Universitet
den 21 april 1999.

PROGRAM

08.00-09.00 Registrering. Kaffe och Östras morgonbulle.
09.00-09.15 Solveig Björcke hälsar välkommen
09.15-12.00 Föreläsningar:

– Sädesslagens kulturhistoria och botanik, Ingvar Nordin, Fil.Dr.
– Från Barkbröd till Bakeoff, Gunvor Fröberg. IHu
– Östra Bageriföreningen, Mats Johansson, VD Östra Bageriet
– Varför baka sammanskuvat bröd. Kent Persson, Prod.chef Östra Bageriet

12.00-14.00 Lunch

Östras brödsorter med Buffé tillagad av IHu:s studenter.

14.00-16.00 Workshop:

Urban Nyberg och Kent Persson talar om sammanskuvat bröd, Recept, Tekniker, Anrörningar, Skållningar, Raskdegar, Surdegar.
Östra Bageriets sätt att arbeta.

Visar praktiskt hur en limpa blir till.
Lunchbufférecepten mm.

16.00-17.00 Paneldebatt samt frågestund med de medverkande.
Moderator: Solveig Björcke, Prefekt IHu.