Årshögtid 2003

Prisutdelare: Landshövdingen i
Västra Götalands län, Göte Bernhardsson