Årshögtid 2009

Närproducerat, ekologiskt och Skaraborgskt

dominerar när årets pristagare utsågs

Västra Gastronomiska Akademin belönar torsdagen den 14 maj ett antal personer
som bidragit till ökade kunskaper och förändrade attityder till svensk matkultur.

Prisutdelningen förrättas av Landshövdingen i Västra Götalands län,
Lars Bäckström, samt Akademins Preses Birgitta Rasmusson
i samband med Akademins årshögtid på Länsresidenset Marieholm i Mariestad.

» Läs hela pressmeddelandet (pdf)