Pristagare

Akademins Pristagare

Som tecken på erkännande delar Västra Akademin ut diplom. I samband därmed sprids kännedom om prestationen till kolleger och allmänhet genom föredrag och demonstrationer samt via media.