Årshögtid 1999

Prisutdelare:

Landshövdingen i
Västra Götalands län, Göte Bernhardsson