Ledamöter

Västra Gastronomiska Akademin skall ha högst 21 ledamöter. Akademin väljer till ledamot personer vilkas kunskap kan vara av väsentlig betydelse för dess arbete och som kan förväntas samarbeta väl med övriga ledamöter. Verksam ledamot innehar sin stol på livstid, men kan avgå när ledamot så önskar.

Verksamma
Emeritus
Avlidna
Avgångna