Årshögtid 2004

Prisutdelare: Landshövdingen i
Västra Götalands län, Göte Bernhardsson