Årshögtid 2000

Prisutdelare: Landshövdingen i
Västra Götalands län, Göte Bernhardsson

 

plats:

Länsresidenset i Göteborg