Symposium VI

Akademins Symposium VI 2005

Livsmedelssäkerhet

ett symposium om livsmedelssäkerhet inom livsmedelssektorn, för Storkökssektorn (offentlig och privat), personalrestauranger, lokala livsmedelsproducenter, Miljö och hälsoskyddskontoren, storkökskonsulter, m.fl.

Universitetsaulan, Vasaparken, Göteborg, den 14 Oktober 2005, kl. 8-17.
Seminariedagen avslutas med en skaldjursbuffé i auktionshallen fiskhamnen, organiserad av Akademins vänförening.

Ett worddokument om livsmedelssäkerhet finns HÄR Program i pdf.format finns HÄR