Årshögtid 2001

Årshögtiden flyttades från hösten 2000 till våren 2002 så år 2001 genomfördes ingen årshögtid