Årshögtid 2008

Prisutdelare: Landshövdingen i
Västra Götalands län, Lars Bäckström