AKADEMINS PRISTAGARE


Claes Wernersson, Annica Wernersson, Stefan Carlsson.

Genom sitt breda sortiment av hög kvalitet och sin förmåga att uppmärksamma lokala och regionala producenter, har de bidragit till att skapa en högre gastronomisk medvetenhet.

Werners GourméService AB,
Claes Wernersson
Kämpagatan 3, 532 36 Skara
Tel: 0511 17799, Fax: 0511 18899

Några bilder från Werners i Skara.
Åter