Årsberättelse

Här finns aktuell årsberättelse och protokoll från senaste årsmöte.

 

 

Västra Gastronomiska Akademin Vänförening Verksamhetsberättelse 2014
År 2014 är det femtonde verksamhetsåret för Västra Gastronomiska Akademins Vänförening.
Medlemsantalet minskade något under året, men vid årets slut var vi ändå ca 200 medlemmar (enskilda och familj). Förutom dessa har vi även femton företagsmedlemmar, vilket är en ökning med tre företag sedan året innan.


Programverksamhet
Grunden för verksamheten är våra programpunkter. En programgrupp har arbetat med programverksamheten. Åsa Gustafsson och sedan Joakim Hillberg har varit sammankallande.
Under 2014 har programverksamheten bestått av drygt tjugo programpunkter inräknat programpunkter ihop med samarbetspartners. Vi har fortsatt att ha en stor variation på våra programpunkter.


Vi har under året haft ett antal matlagningskurser, med bl a Pelle Danielsson, Tomas Tengby och Sylvain Marron. Även i år var det besök hos Hoze och vi deltog i Akademins högtidsmiddag. Vi fortsatte vårt samarbete med Svenska Kockars Förening Väst (SKF väst) och var med på deras årliga höst/vårmiddag med deras tävlingslag, Culinary Team Gothenburg.


En längre utflykt gjordes även i år till SMÖF. Vi var med på en ny vinmässa Vin i Göteborg på Valand i mitten av november. Tack till de medlemmar som var och jobbade i montern och hjälpte till att värva fler medlemmar. Dryckesgruppen bjöd på provningar med bl.a. Italien fokus och kombination mat och vin.
Vidare har under året en lokal avdelning bildats i Skaraborg, VANF Skaraborg. Den officiella kick-offen var 14 juni på Mönethorps gård. Som ansvarig för sektionen utsågs Ove Rydberg, övriga i sektionens styrelse är Marie Dahl och Tore Eriksson.

     

Samarbetet med Västra Gastronomiska Akademin
Föreningen har regelbundet utbytt information med Västra Gastronomiska Akademin. Vänföreningen och Akademin hade ett gemensamt julbord hos vår samarbetspartner Göteborgs Vinkällare.


Informationsarbetet
Föreningen har en webbsida med adressen http://www.vgak.info/vanf/ där information om föreningens verksamhet och programpunkter läggs ut. Det är via denna informationskanal, samt kompletterat med en del e-mail, som kontakten med medlemmarna sker.


Styrelsearbetet
Under verksamhetsåret hade styrelsen fyra styrelsemöten, samt konstituerande möte, där inriktningen på verksamheten inom föreningen diskuterades och där programmet beslutades. Inför styrelsemötena har arbetsutskottet (AU) förberett frågor som det skall tas beslut om. Programgruppen har även haft ett möte som enbart hanterade programplanering.
Styrelsen har haft en arbetsfördelning så att ordförande ansvarar för det externa arbetet medan vice ordförande ansvarar för det interna arbetet.


Ordförande    Tommy Bergstrand
Vice Ordförande/ansvarig Skaraborgssektionen    Ove Rydberg
Kassör    Torbjörn Eliasson
Sekreterare    Åsa Norlin
Programansvarig    Joakim Hillberg
Ledamot    Jill Axelsson
Ledamot    Karl-Gustaf Johansson
Ledamot    Niclas Kjellén
Ledamot    Annika Gabrielsson
Ledamot    Marie Dahl
Ledamot    Johan Petersen
Ledamot    Tore Eriksson
Representant VGAK    Torbjörn Eliasson
    
Revisor    Lars Steen
Revisor    Mats Björn
    
Sammankallande Valberedning   
Valberedning    Nicklas Andréasson
Valberedning    Sten Abrahamsson 

 


(c) 2000-2023.  Bilder och text respektive fotograf och författare, Kontakta Connoisseur Bokhandel Ab, copy@connoisseur.se för info om rättigheter och publiceringstillstånd.

All kopiering och återanvändning av hemsidans bilder/texter, samt användande av bilder från denna webdomän är stikt förbjudet utan skriftligt tillstånd från rättighetsinnehavaren; Fotografen eller Författaren. .

Västra Gastronomiska Akademin Vänförening, Gibraltargatan 10, 411 32 Göteborg. org. nr. 857209-2446

eCommerce by CubeCart