Sekreteraren

Sekreterarens sida

Nyttan av att vara med i ett gastronomiskt nätverk

Västra Gastronomiska Akademin och dess vänförening är med i ett större gastronomiskt nätverk. Tanken är att det ska bli ett nordiskt nätverk, men än så länge ingår enbart Danmark och Sverige. Från Danmark ingår den danska Gastronomiska Akademin och från Sverige den svenska. Dessutom ingår Måltidsakademin, de Skåneländska och Västra gastronomiska akademierna samt deras vänföreningar. Med är också Hagdahlsakademin och Lilla Sällskapet.

Vilken nytta har då en enskild medlem i Västra Gastronomiska Akademins vänförening, av att vi är med i nätverket?

Som medlem i en vänförening är du välkommen på alla möten som arrangeras av de olika vänföreningarna, på samma villkor som övriga medlemmar och i mån av plats! För att få veta vad som händer, kan man gå in på den gemensamma hemsidan www.akademier.se och klicka på Kalendarium. Där ser du vad som erbjuds i andra föreningar än vår egen. Dessutom finns information om alla de olika gastronomiska sällskapen.

Som sagt, gå gärna in på www.akademier.se och se vilken nytta du har av nätverket!


Annika Gabrielsson

info.vanf@vgak.info

 


(c) 2000-2023.  Bilder och text respektive fotograf och författare, Kontakta Connoisseur Bokhandel Ab, copy@connoisseur.se för info om rättigheter och publiceringstillstånd.

All kopiering och återanvändning av hemsidans bilder/texter, samt användande av bilder från denna webdomän är stikt förbjudet utan skriftligt tillstånd från rättighetsinnehavaren; Fotografen eller Författaren. .

Västra Gastronomiska Akademin Vänförening, Gibraltargatan 10, 411 32 Göteborg. org. nr. 857209-2446

eCommerce by CubeCart