AKADEMINS PRISTAGARE


Sivan Johansson

För en utomordentlig förmåga att hålla ett stort sortiment av svenska ostar och för sina djupa kunskaper om ystningens betydelse för erhållande av högsta kvalitet.

Sivans Osthandel
Sivan Johansson
Idrottsgatan 2, 534 92 Tråvad
0512-20455

Sivan i sitt lager.
Åter