Nästa programpunkt

Akademins 14:e Årshögtid 20 maj 2010, kl 18.00
Länsresidenset i Göteborg.