Tomas Yeh


Fotograf, Göteborg


Akademins pris: För hans höga ambition och förmåga att skapa matbilder som tydligt visar kockarnas skickliga hantverk och samtidigt retar aptiten hos betraktaren

När man talar om kokböcker talar man gärna om redaktören och den receptansvariga, och det är ju givetvis riktigt. Mindre riktigt är att man tenderar att glömma bort den som står för illustrationerna, vare sig det handlar om teckningar, foton eller annat.
Därför kanske namnet Thomas Yeh klingar obekant också för många matkunniga personer här i landet. Ändå har ni säkerligen sett hans foton ­ i reklamen, i de stora mattidningarna eller i någon av de grundläggande kokböckerna. Inte minst har han arbetat ihop med Leif Mannerström med t.ex. Johannas hemligheter och Fisk och skaldjur för alla sinnen, han fotograferade för Grabbarnas kokbok och Havets hjältar ­ för att bara nämna några exempel.
­ Jag har jobbat som fotograf sedan jag var 20 år, nu är jag 47. Och det handlade en hel del om mat redan från början. Numera är det väl så att 98 procent av mitt arbete rör sig kring matbilder av olika slag, säger han. Att det blev just matfotografering beror givetvis till viss del på ett personligt intresse. Annars var det hans privata bekantskapskrets som förde in honom på just det området, även om det inte var vännerna som i första hand ledde in honom i köket.
­ Jag hade redan som ung helt enkelt många bekanta i branschen. När jag gjorde jobb för reklambyråer spred det sig snabbt att jag hade känningar i köken, och så blev jag ombedd att göra sådana jobb. Numera arbetar han främst i den egna ateljén på Kungshöjd i Göteborg ­ originell så tills vida att den är försedd med ett specialbyggt och välutrustat kök, och det är hugget som stucket om köket eller själva ateljén är störst. Detta, att han har ett helt kök s.a.s. på plats, är inte oväntat en stor fördel när det gäller matbilder. Inte minst spar det mycket tid som istället kan ägnas åt att skapa bättre bilder.
­ Och så har jag min fru, Sarah Bergh. Det är hon som tar hand om allt runt omkring, och ­ det svåraste av allt! ­ ser till att kockarna passar tiden! Det är hon duktig på, mycket bättre än jag!

Vad är det viktigaste när det gäller att fotografera mat? Jo, givetvis grundläggande fotografregler som att bilderna skall vara välkomponerade och tydligt visa vad det handlar om. Men i övrigt?
­ Det är att det skall se gott ut, som kockarna säger. Aptitligt. Kockens skicklighet skall synas. Och det är ett lagarbete ­ man samarbetar intimt med kocken och med andra inblandade personer. Man är en del i teamwork där allt skall fungera i detalj, och där många har åsikter och idéer.
Någon förkärlek för ett visst slags mat har han dock inte, ur fotografisk synpunkt alltså.
­ Nej, tvärtom. Det bästa är när det blir varierat och omväxlande. Det känns mer spännande. Jag gör ju också väldigt olika typer av reklamjobb ­ från Abba till Estrella.
Mat kan verka vara ett smalt område för en fotograf att arbeta i. Men trots att det finns fler fotografer i landet som ägnar sig åt att arbeta inom det har Thomas Yeh inga problem att fylla arbetsschemat. ­ Jag har fullt upp, jag jobbar mycket ­ egentligen alldeles för mycket. Mycket åt reklambyråer och tidningar, och så givetvis med böckerna. Men det är roligt och stimulerande ­ och väldigt spännande många gånger.

Som pris får Thomas Yeh en resa till en internationell fotograf för att kunna utveckla sin fotokonst vad det gäller matbilder.