Stiftelsen för Matkultur
Akademins pris: För deras outtröttliga strävan att få en professur i Gastronomi knuten till Göteborgs Universitet.

Kontaktperson: Ingrid Jansson. Stiftelsen för matkultur, Bullegummans gata 5, 426 77 Västra Frölunda. Tel: 031-296506

För fem år sedan bildades Stiftelsen för Matkultur i Göteborg. Den skall arbeta för ökad förståelse och kunskap om vår mat, sägs det i stadgarnas andra paragraf ­ som också meddelar att ²vårt främsta mål är att få till stånd en professur i matkultur vid Institutionen för Hushållsvetenskap vid Göteborgs UniversitetŠ².
Behovet av en professur på heltid ställer givetvis många i det gastronomiska Sverige upp på. Men varför just i Göteborg? ­ Här har det funnits en utbildning i hushållsvetenskap i närmare hundra år. Det är därför helt klart att just Göteborg är betjänt av en professur ­ en sådan ger uppmärksamhet, och status med för den delen, och framförallt ger den bättre forskningsmöjligheter, säger Ingrid Jansson.
Hon uttalar sig med auktoritet, och inte utan skäl: innan sin pensionering var hon under många år speciallärare på Institutionen för Hushållsvetenskap i Göteborg, och hon är sittande ordförande i Göteborgs Hemekonomer, en fackligt och politiskt obunden kamratförening, som enligt stadgarna har att utse tre av de fem ledamöterna i Stiftelsen för Matkultur. De övriga två utses av Göteborgs Universitet, och båda parterna utser också varsin suppleant. ­ Hemekonomerna är en sammanslutning av hushållslärare som utexaminerats från Göteborgs Skolköksseminarium, Seminariet för huslig utbildning i Göteborg samt Göteborgs universitet. Bland mycket annat har föreningen varit med och sponsrat en C-kurs i Matkultur på universitet på 1980-talet, en kurs som fått många efterföljare, förklarar Ingrid Jansson.

Men hittills har stiftelsen inte haft någon framgång i sitt arbete för en professur, Trots detta har man visst inte gett upp kampen utan uppvaktar ihärdigt myndigheter och beslutsfattare.
­ Det har som bekant inrättats deltidsprofessurer i Uppsala och Grythyttan om smakens fysiologi, och i Umeå finns en i gastronomi, också på deltid, påpekar Ingrid Jansson.
­ Men den professur vi önskar skall omfatta hela matkulturen. Ämnet spänner över väldigt mycket. Det handlar inte om enbart råvaror och tillagning, utan också om bland annat matens sociologiska, etiska, psykologiska, ekonomiska och estetiska betydelse.
Och det är alltså kunskapen om och forskningen kring detta som Stiftelsen för Matkultur idogt arbetar för. Givetvis inte enbart genom kampen för en professur i Göteborg, även om det är just denna som står överst på verksamhetslistan.

Stiftelsen för Matkultur får av Västra Akademin för Gastronomi ett kontantbidrag på 10 000 kr för främjande av stiftelsens verksamhet.
Läs mer om Stiftelsens ändamål