Mikael Öster


Kökschef/Restauratör,
Restaurang Westra Piren, Göteborg


Akademins pris: För synnerligen framstående insatser inom restaurangnäringen, där kreativitet, raffinerad smak, tradition och förnyelse ingått förbund på ett sällsynt lyckat sätt.