Kurt Persson
Jan Erik Larsson


Fiskare/Fiskhandlare, Mollösund


Akademins pris: För högt kvalitetsmedvetande och stor skicklighet i att erbjuda konsumenterna ett utbud av fisk och skaldjur på hög nivå