Halländska örtaprojektet


25 halländska örtaodlare


Akademins pris: För sin ambition att bygga upp en rikt förgrenad verksamhet som innefattar närodling och höga smak- och kvalitetskrav


Kontaktperson: Viola Claesson.
Det är ett faktum att Sverige importerar många örter, inte minst kryddörter, helt i onödan. Jo, visst behövs de ­ men många av dem kan faktiskt utan problem odlas i Sverige med mycket bra resultat!
Det är den saken som Halländska örtaprojektet, grundat år 1997, vill visa. Totalt är 50­60 personer inblandade i verksamheten, av vilka cirka hälften är aktiva odlare i större skala. Resten är i första hand intresserade och provar sig fram med hjälp av mindre odlingar. Målet är att öka intresset för närodlade och svenskodlade örter, inte bara som en hobbyverksamhet utan även på en ekonomiskt fungerande kommersiell basis.
­ Inspirationen kom från den ideella organisationen Svenska Örtasällskapet. Några personer i detta drog i gång verksamheten i Halland, förklarar Viola Claesson, en av dem som arbetat med projektet ända från början.
Varför just Halland?
­ Nja, egentligen är det väl inget som talar speciellt för Halland, fast å andra sidan är det inget som talar emot landskapet heller. Långa dagar och ljusa somrar är givetvis en fördelŠ men i första hand är det nog så att just Halland har många drivande krafter som verkligen är intresserade av ämnet!

Verksamheten är alltså bara 2,5 år gammal, och ännu så länge handlar det, förklarar Viola, i första hand om uppbyggnad och kontaktskapande. Men visst har man hunnit med en hel del också!
Örtaprojektet har provodlat nya produker, man har gjort en del marknadsundersökningar via restauranger och butiker, flera odlare har börja sälja på postorder och en del har startat små butiker där man säljer både egna och andras produkter. Projektet har också haft kurser om odling av och kunskap om örter och hur de kan användas.
­ I praktiken handlar det om kravodling. Det var ingen förutsättning från början, utan är en sak som växt fram av konkurrensskäl, för att hävda våra varor. Dessutom har efterfrågan på kravodlade produkter kontinuerligt ökat.
Verksamheten har också breddats, och handlar i dag inte endast om örter, utan också om kryddor i allmänhet samt grönsaker. ­ Brännvinskryddor intresserar många, liksom olika teblandningar. Vi sysslar också med förädling av råvarorna i form av vinäger, örtblandningar etc. Några av våra mest populära produkter är förresten olika typer av örtkarameller, förklarar Viola. På sikt vill man gärna introducera fler nya produkter, men så långt har man ännu inte hunnit komma. Det lär dock inte dröja ­ intresset för örtaprojektets produkter växer stadigt, och just nu är faktiskt efterfrågan större än tillgången. Inte minst restaurangägarna är intresserade av färska, kravodlade råvaror.
- Vi har ett väldigt bra samarbete med Naturresursforum i Halland, som är knutet till landstinget. Kommersiell örtodling är en ny näringsgren i Sverige, och det gör att också myndigheterna är intresserade. Dessutom har vi visst samarbete med odlare på andra håll i landet.
Dock ­ handen på hjärtat: är det så stor skillnad mellan importerade örter och svenskodlade? Kan andra än professionella matmänniskor ens känna någon smakskillnad?
­ Visst finns det skillnader, hävdar Viola.
­ De flesta örter säljs i dag torkade eller frusna i Sverige. De är inte kravodlade, och därför billigare än de svenska. Men det går att ta extra betalt för kravodlat numera, och ju mer odlingarna växer, ju mer som produceras, desto billigare blir varorna för konsumenterna.
­ Och smaken, ja smaken hänger samman med så mycket, inte minst ljuset och klimatet på odlingsplatsen. Där har Sverige goda förutsättningar, och naturligtvis finns det smakskillnader ­ kanske inte så stora, men ofta väldigt spännande.
Västra Akademin för Gastronomi ger Hallandska örtaprojektet ett pris som består i ett symposium om kryddor på Institutionen för Hushållsvetenskap vid Göteborgs universitet under våren år 2000.