Dan Berntsson


Dan Berntsson, Berntssons potatislager, Långås.


Akademins pris: För sin variatonsrikedom i potatisodling